لوگو دکتر اعظم رحیمی
Search
Close this search box.

تماس با دکتر

ساعت کاری

شنبه ها: ۱۱ الی ۱۴
دوشنبه ها: ۱۶ الی ۱۸

شماره تماس

پاسخگوی کلیه تماس ها تا 12 شب
۰۲۱۲۲۴۲۵۰۵۴ - ۰۹۰۲۲۰۰۳۹۱۱