لوگو دکتر اعظم رحیمی
Search
Close this search box.

درباره دکتر

تصویر شماتیک دکتر اعظم رحیمی

دکتر اعظم رحیمی

دکتر اعظم رحیمی متخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ جراحی کولورکتال از دانشگاه تهران را دارند. دکتر رحیمی به مدت ۱۰ سال به عنوان جراح عمومی در استان مازندران و البرز فعالیت داشتند. ایشان عضو انجمن کوپروکتولوژی ایران هستند.